azğınlaşmaq

azğınlaşmaq
f. Qudurmaq, yolundan çıxmaq, öz hərəkətlərində heç bir həddhüdud bilməmək; vəhşiləşmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • azğınlaşma — «Azğınlaşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaz — (Culfa, Şəki) 1. keyfiyyətsiz sapdan toxunmuş kobud ipək (Şəki). – Vaz çıxar baramadan olur 2. keyfiyyətli ipək (Culfa). – Bı ipəx’ vazdı Vazı azmax (Mingəçevir, Oğuz) – həddini aşmaq, azğınlaşmaq. – Ay bala, vazı azma, dinc otu (Oğuz). Vazını… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çılğınlaşmaq — f. Azğınlaşmaq, coşmaq, dəli kimi hərəkət etmək. // məc. Coşmaq, qudurmaq, azğınlaşmaq. Dəniz getdikcə çılğınlaşırdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəli — 1. sif. Ağlı və şüuru yerində olmayan, ruhi xəstə; divanə. Dəli arvad. // İs. mənasında. Dəlilərə məxsus xəstəxana. – Dedim: – Bir nəzər qıl, aşiq, halına; Dedi: – Əcəb dəli, divanədir bu! Qur.. Dəli etmək (eləmək, qılmaq) – 1) ağlını başından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəliləşmək — f. Dəli olmaq, dəli halına gəlmək, özündən çıxmaq, azğınlaşmaq, dəli kimi hərəkət etmək. Onun acığı tutanda dəliləşir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • harınlamaq — f. 1. Yaxşı bəslənməkdən, yaxşı qulluq edilməkdən kökəlmək, qızışmaq, harınlaşmaq. At bütün qışı tövlədə xama bağlanıb, yeyib harınlamışdı. M. N. lətif. 2. məc. Qudurmaq, azğınlaşmaq, vəhşiləşmək, harınlaşmaq. Dəniz kimi kükrədilər, dalğa kimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaban — is. Vəhşi donuzun erkəyi. Qaban əti. Qaban ovu. Çöl donuzuna qaban da deyilir. – Kənddən bir dənə biyar araba gətirib, qabanın cəmdəyini içinə yıxıb, özüm də üstündə yola düşdüm. Ə. H.. // məc. Kobud, yekə cüssəli, yöndəmsiz və qüvvətli adam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qızğınlaşmaq — f. 1. Daha da qızğın olmaq. Alov get gedə qızğınlaşırdı. 2. məc. Daha da şiddətlənmək, gərginləşmək, güclənmək, dərinləşmək, qızışmaq. Mübarizə qızğınlaşdı. 3. məc. Azğınlaşmaq, qızmaq, hiddətlənmək, qəzəblənmək, şiddət göstərmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qudurğanlaşmaq — f. Qudurğan olmaq, azğınlaşmaq, qudurmaq, həddini azmaq, cızığından çıxmaq; harınlaşmaq, həyasızlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qudurmaq — f. 1. Quduz olmaq, quduzluq xəstəliyinə tutulmaq. 2. məc. Son dərəcə hiddətlənmək; hirsindən, acığından özünü itirmək dərəcəsinə gəlmək. Şişman adam artıq büsbütün quduraraq əsəbi hallar keçirirdi. A. Ş.. 3. məc. Coşmaq, tüğyana gəlmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”